Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Tytuł projektu: „Media Marketplace” – Giełda Mediowa”
Całkowita wartość projektu: 2 771 592,00 PLN
Dofinansowanie: 1 227 618,25 PLN
Celem projektu jest opracowanie nowego, innowacyjnego produktu Media Marketplace. „Media Marketplace” jest koncepcją inteligentnej, innowacyjnej platformy online pełniącej rolę rynku na którym spotykają się podmioty otoczenia mediowego i gdzie mogą zawierać transakcje mediowe w sposób zautomatyzowany.
Share This