Nieustannie rozwijamy się, żeby być prawdziwymi System Thinkerami

O NAS

Ambicją Mediacom jest to, by zdecydowaną większość kampanii dla naszych klientów stanowiły Przekampanie, które opierają się na 3-ch filarach, którymi są:

1
Zaplanowany szczelny ekosystem powiązań pomiędzy punktami styku z finalnym konsumentem.
2
Ekosystem zasilany ważną dla konsumenta treścią, która sama w sobie staje się platformą jego dystrybucji.
3
Precyzyjna ocena zwrotu z inwestycji i efektywności touchpointów i synergii między nimi.
Nie bylibyśmy w stanie tworzyć świetnych kampanii bez procesów i narzędzi do myślenia systemowego. Kluczowym narzędziem jest globalna platforma The System, która wspiera naszych expertów w całym procesie planowania komunikacji. Platformę zasilają dane z całego świta (baza benchmarków MediaCom i partnerskich firm badawczych, dane WPP)

Przewagą MediaCom w myśleniu systemowym są także partnerstwa z innymi firmami z WPP, które są źródłem wiedzy i technologii z praktycznie każdego obszaru marketingu.

KLUCZOWE OSOBY

Jakub Kossut

Chief Executive Officer
Jakub Kossut

Chief Executive Officer

Joanna Okła

Managing Partner
Joanna Okła

Managing Partner

Tomasz Skowroński

Managing Partner
Tomasz Skowroński

Managing Partner

Stanisław Kejler

Managing Partner
Stanisław Kejler

Managing Partner

Anna Frasunkiewicz

HR Director
Anna Frasunkiewicz

HR Director

Daniel Marciniak

Business Development Director
Daniel Marciniak

Business Development Director

Share This