KLAUZULA INFORMACYJNA

[rekrutacja]

  1. [Administrator] Administratorami danych osobowych są: GroupM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa , KRS: 0000221632; Wavemaker sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa, KRS: 0000058177; Mediacom Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa, KRS: 0000050676; Mindshare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa KRS: 0000076677; The Media Insight Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa, KRS: 0000128978; METS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa, KRS: 0000455469; The & Partnership Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 11, 03-736 Warszawa, KRS: 0000672219, GroupM EMEA. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rekrutacja.GRM@groupm.com lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedzib administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.
  2. [Przetwarzanie danych] Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
    1. przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego − podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
    2. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych − podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  1. [Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
  2. [Przekazywanie danych] Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
  3. [Pani/Pana prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres: dpo@groupm.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dpo@groupm.com.
Share This